Telefony

Spis telefonów w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 Dyrektor: lek.med. Sławomir Wójcik

Sekretariat Dyrektora  89 764 30 17 fax: 89 764 29 58

e-mail  Sekretariat 


Z ca Dyrektora ds. Lecznictwa Krzysztof Plaziński

Sekretariat Dyrektora 89 764 30 17 fax: 89 764 29 58 


Z ca Dyrektora ds. Technicznych mgr Jarosław Kuper

89 764 30 17 


Z ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Jolanta Bejnar

(89) 764 94 79 e-mail

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych-Główny Księgowy Jadwiga Grażyna Tarasewicz  89 764 94 53 e-mail


Izba Przyjęć

Gabinet Lekarski 89 764 94 50

Oddziałowa 89 764 94 51

Zgłoszenia Pacjentów. Pokój Przyjęć 89 764 94 48

Gabinet Zabiegowy 89 764 94 47

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna- 89 764 94 70

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy- 89 764  95 35


Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki

Koordynator 89 764 94 25

Punkt Pielęgniarski 89 764 94 27

Oddział Dializ

Dyżurka Pielęgniarek 89 764 95 30

Dializy II 89 764 95 28

Gabinet Lekarski 89 764 95 24

Koordynator 89 764 95 28

Oddziałowa 89 764 95 22

Pokój Socjalny 89 764 95 15

Oddział Ortopedyczno - Urazowy

Koordynator 89 764 94 41

Gabinet Lekarski 89 764 94 44

Oddziałowa 89 764 94 42

Pielęgniarki 89 764 94 43

 

Oddział Ginekologiczny

Koordynator 89 764 94 10

Oddziałowa 89 764 94 11

Punkt Pielęgniarski 89 764 94 12;    89  764 94 14

Gabinet Lekarski 89 764 94 13

Korytarz 89 764 99 44

Sala Porodowa

Dyżurna Położna 89 764 94 18


Oddział Noworodkowy

Koordynator 89 764 94 15

Punkt Pielęgniarski 89 764 94 17

Oddział Chirurgiczny

Koordynator 89 764 94 35

Punkt Pielęgniarski 89 764 94 37

Oddział Dziecięcy

Koordynator 89 764 94 20

Punkt Pielęgniarski 89 764 94 99

Pokój Matki 89 764 95 92

Blok Operacyjny

Kierownik 89 764 95 80

Anestezjologia. Koordynator 89 764 95 89

Lekarze Anestezjolodzy 89 764 95 88

Pielęgniarki 89 764 95 87

Pielęgniarki Instrumentariuszki 89 764 95 84

Oddział Płucny

Gabinet Lekarski 89 764 94 33

Pielęgniarki 89 764 94 32

Oddział Wewnętrzny

Koordynator 89 764 94 30

Gabinet EKG 89 764 95 03

Punkt Pielęgniarski 89 764 95 00


Oddział Intensywnej Terapii 89 764 95 86

Rehabilitacja i Fizykoterapia

Rejestracja 89 764 95 10

Logopeda 89 764 94 62

Masaż Wirowy 89 764 94 63

Okłady Parafinowe 89 764 95 13

Sala Fizykoterapii 89 764 95 12

Pokój Personelu 89 764 95 11

Sala Ćwiczeń 89 764 95 09

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Rehabilitacja Neurologiczna 89 764 94 19

Koodynator 89 764 95 95


Pielęgniarki epidemiologiczne

89 764 95 32

Laboratorium Bakteriologiczne

Kierownik 89 764 94 57

Pokój Personelu 89 764 94 60

Laboratorium Analityczne

Punkt Pobrań 89 764 94 06

Kierownik 89 764 94 56

Biochemia 89 764 94 58

Laboratorium Histopatologiczne

Kierownik 89 764 95 49


Laboratorium Hematologiczne

Personel 89 764 94 59

Gabinet Histopatologiczny 89 764 95 51

Gabinet Gastroskopii 89 764 94 67

Gabinet Cytologii 89 764 95 95

Gabinet USG rejestracja 89 764 95 81

Centrum Krwi 89 764 95 58

Echo Serca 89 764 95 23

RTG

Rejestracja 89 764 95 81

Kierownik 89 764 95 85

Gabinet Lekarski 89 764 95 82

Małoobrazkowe 89 764 95 50

Pokój Personelu 89 764 95 83

Serwis Agfy 89 764 94 45

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

89 764 94 81   mgr Danuta Kowalska

Dział Finansowy

Obsługa kontrahentów- dostawców tel. 89 764 94 94 oraz 89 764 15 00

Obsługa kontrahentów- odbiorców usług  tel. 89 764 94 95

Główny Księgowy 89 764 94 53 e-mail

Płace, podatki 89 764 94 92

Kasa 89 764 94 91


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik 89 764 26 25  e-mail Przetargi Kierownik

Magazyn Medyczny 89 764 95 66

Magazyn Gospodarczy 89 764 95 65

Obrona Cywilna 89 762 62 44

Dział Kadr, Organizacji i Rozliczeń

89 764 94 85; 89 764 94 86 e-mail

Kierownik 764 94 85

Dział Socjalny 89 764 94 97

Apteka

Kierownik 89 764 94 61

Ekspedycja 89 764 94 78

Magazyn 89 764 96 01

Pokój Personelu 89 764 94 76 / 764 95 07

Sterylizacja

Kierownik 89 764 96 02 e-mail

Dezynfektor 89 764 95 91

Pokój Personelu 89 764 95 90

Wydawanie 89 764 95 99

Dział Transportu  i Ochrony Środowiska 89 764 95 06

Dział Ciepłowniczo-Techniczny 89 764 95 06

Sekcja Energetyczno Medyczna Kierownik 89 764 94 77

Inspektor BHP 89 764 94 82

Hydraulicy 89 764 95 57

Technicy 89 764 95 26

Spalarnia 89 764 95 06

Portiernia 89 764 94 00


 
free pokerfree poker